Het postadres van de Stichting Voorkoming van Kindermishandeling is:                

Busken Huetstraat 70, 3532 GV Utrecht
Bereikbaar onder telefoonnummer: 
T 06 28577237
E-mail: VKM.secretaris@gmail.com


Girorekening: NL37INGB0000311500, ten name van Stichting Voorkoming van Kindermishandeling
Nummer KvK: 41159120
Fiscaal nummer: 816107798