Nalaten aan de stichting VKM

Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten

Bij het nalaten van geld of goederen aan de stichting VKM steunt u de stichting terwijl uw nalatenschap 
daar fiscaal ook van profiteert. Als u de fiscale regels op dit gebied goed toepast, bespaart u namelijk 
belasting.

Zelf uw wensen bepalen

Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wilt u echter zelf bepalen hoe uw
nalatenschap precies wordt verdeeld, dan is het belangrijk om een testament te maken. Daarvoor moet u 
naar een notaris toe. Hij (of zij) kan u vertellen wat in uw geval de mogelijkheden zijn, en op welke manier 
u uw wensen kunt vormgeven. 

De Stichting VKM heeft de ANBI status

De stichting VKM is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat nalatenschappen die door de stichting VKM worden ontvangen, zijn vrijgesteld van
erfbelasting. Ook behoeft de stichting VKM als ANBI geen schenkbelasting te betalen over de giften 
die zij ontvangt.
Bovendien zorgt de ANBI-status van de stichting VKM ervoor dat uw schenking aan deze stichting
geheel of gedeeltelijk door u in aftrek kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen. Op die 
manier betaalt de Belastingdienst dus mee aan uw schenking aan de stichting VKM. Nadere informatie 
over het doen van aftrekbare giften aan de stichting VKM kunt u vinden op de speciale ANBI-site van 
de Belastingdienst.
 
Laat iets goeds na
U kunt de wereld iets goeds nalaten door de stichting VKM op te nemen in uw testament. 
Omdat de stichting VKM geen successierecht hoeft te betalen komt (dat deel van) uw nalatenschap 
voor 100% terecht op de door u gewenste bestemming. Het kan een prettige gedachte zijn dat de 
stichting VKM daarmee haar werk kan voortzetten.

De stichting Voorkoming van Kindermishandeling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 41159120.

Ga naar contact opnemen / contactformulier