Uw bijdrage is welkom

Stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. 

Zij kan dit slechts met steun van derden. Als u de werkzaamheden van Stichting VKM wilt ondersteunen dan 
kunt u een eenmalige schenking doen, maar u kunt ook donateur worden.

Voor een door u zelf te bepalen vast bedrag per jaar heeft u dan de zekerheid dat u structureel een 
belangrijke impuls geeft aan (baanbrekende) initiatieven die helpen kindermishandeling te voorkomen 
en bestrijden. U maakt dan deel uit van ons donateursbestand en wordt vervolgens op de hoogte gehouden 
van wat er met uw geldelijke steun wordt gedaan.

Natuurlijk kunt u Stichting VKM ook in uw testament als begunstigde opnemen! 

Het rekeningnummer van de Stichting VKM is 311500 ten name van Stichting Voorkoming 
van Kindermishandeling.


Ga naar 'Symposium 2010'