Het einddoel

Het doel van het Landelijk Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling wordt:

Het opzetten van een integrale opleiding voor (toekomstige) behandelaren van mishandelde kinderen 
en jongeren.


Deze opleiding is gericht op behandelaren (minimaal HBO niveau). Het onderwijsprogramma moet 
verder ontwikkeld en uitgewerkt worden. De eerste opzet: de opleiding vindt tweewekelijks plaats, 
duurt een jaar (22 cursusdagen) en bestaat in elk geval uit de volgende (gebleken effectieve) onderdelen:

Ga naar 'Opleidingen voor hulpverleners'


Het tweede doel van het Landelijk Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling wordt:

Een ondersteuningsaanbod opzetten voor professionals die met kinderen en jongeren werken en een ondersteuningsaanbod opzetten voor instellingen die met jeugdigen werken gericht op het ontwikkelen van een integraal veiligheidsbeleid.

Dit aanbod is gericht op het cre