Het probleem

De Stichting VKM heeft ondermeer als doel: de bescherming van kinderen tegen kindermishandeling. 
Er is nog heel wat bescherming nodig: Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 107.000 kinderen en jongeren 
van 0 tot 18 jaar in Nederland blootgesteld worden aan een vorm van kindermishandeling 
(Van IJzendoorn e.a., 2007).

Mishandelde kinderen lopen, indien niet behandeld, een groot risico op een verstoorde ontwikkeling, 
op her-traumatisering en op het voortzetten van de