Waarom opleiding en deskundigheidsbevordering?

Een opleidingscentrum dringend noodzakelijk

Het zal niet verbazen dat waar behandeling nog zo in de kinderschoenen staat dit des te meer geldt 
voor opleiding en deskundigheidsbevordering in diagnostiek en behandeling van mishandelde kinderen. 
Opleidingen op een goed niveau en gegeven door ervaren hulpverleners zijn dan ook een noodzakelijke
voorwaarde om tot de gewenste kwaliteitsverbetering in de hulpverlening te komen. Het is een plicht voor 
een land dat de VN Rechten van het Kind heeft geratificeerd (08-03-1995) om hiervoor zorg te dragen.

De Stichting VKM is van mening dat er anno 2010 veel méér moet worden ge