Onze activiteiten

Subsidie geven

Als u een aanvraag voor ondersteuning in wilt dienen

De stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. 
Zij kan dit slechts met steun van derden. Belangrijkste taak van de stichting is op dit moment het beoordelen en 
eventueel honoreren van aanvragen voor financi?le ondersteuning van activiteiten op het terrein van preventie 
van kindermishandeling.

De criteria

Bijzondere leerstoel


De stichting VKM financiert de eind 2013 ingestelde bijzondere leerstoel 'Kindermishandeling en Interpersoonlijke relaties', als vervolg op de door de stichting VKM ge?nitieerde bijzondere leerstoel 'Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling'.

 

Deze leerstoel is al 25 jaar ondergebracht bij de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, afdeling Orthopedagogiek van de VU Amsterdam. 

De leerstoel wordt bekleed door prof.dr. C. Finkenauer.

De Stichting vindt onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, en mogelijkheden om dit te voorkomen belangrijk. Daarnaast vindt de Stichting het belangrijk dat onderzoek gedaan wordt naar effectieve interventies voor preventie van kinderenmishandeling en effectieve interventies om kinderen en hun ouders te helpen de gevolgen van wat er gebeurd is te verminderen of te verhelpen.

Tenslotte vindt de Stichting het belangrijk dat de verworven kennis onder de aandacht komt van alle professionals die met kinderen werken, van beleidsmakers, de politiek en het brede publiek.

Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling

De Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling (voorheen Jan Brouwerprijs) is een stimuleringsprijs voor initiatieven die tot doel hebben kindermishandeling te voorkomen. De prijs wordt in principe 1 keer in de twee jaar uitgereikt aan een of meerdere Nederlands projecten of initiatieven die op een vernieuwende manier bijdragen aan het voork?men van kindermishandeling.

 

 

In het verleden is een bedrag van € 20.000,- (te verdelen over één of meerdere bekroonde 
inzendingen) beschikbaar gesteld. De besteding van de prijs moet raakvlakken hebben met het 
doel 'voorkomen van kindermishandeling'. De Jan Brouwerprijs was in Nederland de afgelopen 
jaren de enige stimuleringsprijs ter voorkoming van kindermishandeling.

De prijs is in 2009 voor de zesde keer uitgereikt. Stichting Kinderpostzels Nederland heeft in juni 2011 besloten om de prijs voort te zetten en te financieren. De prijs is in 2012 als Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling uitgereikt. 

Criteria voor toekenning 

Digitaal platform

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan is VKM een digitaal platform gestart op LinkedIn.

Het platform heeft als doel om op een snelle en eenvoudige manier de (actuele) kennis over het voorkomen 
en bestrijden van kindermishandeling als professionals en betrokkenen met elkaar uit te wisselen en te 
verzamelen en met elkaar een discussie te voeren vanuit een digitaal netwerk.

Het is bedoeld voor mensen die het verschil voor kinderen willen en vooral kunnen maken.
Van de deelnemers wordt daarom een actieve bijdrage gevraagd.

Het streven is om in dit platform diversiteit te waarborgen; wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke domeinen, invloedrijke beslissers, belangrijke aanvullende expertise en/of in staat om een substanti?le bijdrage te leveren (of geleverd te hebben) bij de aanpak van kindermishandeling in Nederland, conform de uitgangspunten van VKM.

De diversiteit is belangrijk; als er al een "stevige" (spraakmakende) vertegenwoordiger vanuit een
bovengenoemd domein lid is van de groep kan het zijn dat het verzoek om deelname -hoe sympathiek ook- 
helaas niet wordt gehonoreerd.

Voor het platform komen dagelijks aanmeldingen binnen dus het onderwerp leeft zeker. VKM wil echter 
voorkomen dat door meer van hetzelfde (met alle respect) het platform een slapend bestaan gaat leiden.

Het platform is te vinden op:


http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2556098&trk=anet_ug_hm

Jubileumactiviteiten 2010

Ga naar 'Jubileumactiviteiten 2010'

Ga naar 40 jaar VKM'