Bijzondere leerstoel

Bijzondere leerstoel

De stichting VKM financiert de bijzondere leerstoel Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling, 
al 25 jaar ondergebracht bij de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, afdeling Orthopedagogiek van de 
VU Amsterdam. 

De Stichting vindt onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, en mogelijkheden om
dit te voorkomen belangrijk. Daarnaast vindt de Stichting het belangrijk dat onderzoek gedaan wordt naar effectieve interventies voor preventie van kinderenmishandeling en effectieve interventies om kinderen en 
hun ouders te helpen de gevolgen van wat er gebeurd is te verminderen of te verhelpen.

Tenslotte vindt de Stichting het belangrijk dat de verworven kennis onder de aandacht komt van alle
professionals die met kinderen werken, van beleidsmakers, de politiek en het brede publiek.