Digitaal platform

  

Digitaal platvorm

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan is VKM een digitaal platform gestart op LinkedIn.

Het platform heeft als doel om op een snelle en eenvoudige manier de (actuele) kennis over het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling als professionals en betrokkenen met elkaar uit te wisselen en te verzamelen 
en met elkaar een discussie te voeren vanuit een digitaal netwerk.

Het is bedoeld voor mensen die het verschil voor kinderen willen en vooral kunnen maken.
Van de deelnemers wordt daarom een actieve bijdrage gevraagd.

Het streven is om in dit platform diversiteit te waarborgen; wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke domeinen, invloedrijke beslissers, belangrijke aanvullende expertise en/of in staat om een substantiŽle bijdrage te leveren (of geleverd te hebben) bij de aanpak van kindermishandeling in Nederland conform de uitgangspunten van VKM.

De diversiteit is belangrijk; als er al een "stevige" (spraakmakende) vertegenwoordiger vanuit een
bovengenoemd domein lid is van de groep kan het zijn dat het verzoek om deelname -hoe sympathiek ook- helaas niet wordt gehonoreerd.

Voor het platform komen dagelijks aanmeldingen binnen dus het onderwerp leeft zeker.
VKM wil echter voorkomen dat door meer van hetzelfde (met alle respect) het platform een 
slapend bestaan gaat leiden.

Het platform is te vinden op:

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2556098&trk=anet_ug_hm