Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling

De Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling (voorheen Jan Brouwerprijs) is een stimuleringsprijs voor initiatieven die tot doel hebben kindermishandeling te voorkomen. De prijs wordt in principe 1 keer in de twee jaar uitgereikt aan een of meerdere Nederlands projecten of initiatieven die op een vernieuwende manier bijdragen aan het voorkomen van kindermishandeling.

In het verleden is een bedrag van € 20.000,- (te verdelen over één of meerdere bekroonde inzendingen) beschikbaar gesteld. De besteding van de prijs moet raakvlakken hebben met het doel 'voorkomen van kindermishandeling'. 

De Jan Brouwerprijs was in Nederland de afgelopen jaren de enige stimuleringsprijs ter voorkoming van kindermishandeling.

De prijs is in 2009 voor de zesde keer uitgereikt. Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft in 2011 besloten om de prijs te financieren en voort te zetten als Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling.

Stichting Kinderpostzegels is inmiddels gestopt met de uitreiking van deze prijs.