Subsidie geven

Als u een aanvraag voor ondersteuning in wilt dienen

De stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. 
Zij kan dit slechts met steun van derden. Belangrijkste taak van de stichting is op dit moment het beoordelen en 
eventueel honoreren van aanvragen voor financiŽle bijdragen.

Het gaat hierbij om activiteiten die erop gericht zijn kindermishandeling te voorkomen. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan bijvoorbeeld:

  • de inzet van mogelijkheden tot signaleren en het voorkomen van kindermishandeling.
  • onderzoek naar oorzaken, omvang en gevolgen van kindermishandeling.
  • onderzoek naar middelen om kindermishandeling te voorkomen.
  • hulpverlening rondom kindermishandeling.