Stichting VKM

 
De stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. Zij kan dit slechts met steun van derden. Belangrijkste taak van de stichting is op dit moment het beoordelen en eventueel honoreren van aanvragen voor financiŽle ondersteuning van activiteiten op het terrein van preventie van kindermishandeling. >Lees meer               
 
 
 
Informatie VKM
Beleidsplan VKM >Beleidsplan stichting Voorkoming Kindermishandeling.pdf
Jaarrekening > JAARREKENING 2016 Stg Voorkoming Kindermishandeling website.pdf (de leerstoel is ook in 2016 mogelijk gemaakt door het legaat van Dhr. Scheefhals)