Help mee

Uw bijdrage is welkom

 

Stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. 
Zij kan dit slechts met steun van derden. Als u de werkzaamheden van Stichting VKM wilt ondersteunen dan 
kunt u een eenmalige schenking doen, maar u kunt ook donateur worden.

Voor een door u zelf te bepalen vast bedrag per jaar heeft u dan de zekerheid dat u structureel een 
belangrijke impuls geeft aan (baanbrekende) initiatieven die helpen kindermishandeling te voorkomen 
en bestrijden. U maakt dan deel uit van ons donateursbestand en wordt vervolgens op de hoogte gehouden 
van wat er met uw geldelijke steun wordt gedaan.

Natuurlijk kunt u Stichting VKM ook in uw testament als begunstigde opnemen! 

Het rekeningnummer van de Stichting VKM is NL37INGB0000311500 ten name van Stichting Voorkoming 
van Kindermishandeling.


Ga naar 'Nalaten aan de stichting VKM'