Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

 
   Dhr. R.C. Bonnet (BAA), voorzitter
Adviseur en trainer op het gebied van de preventie en aanpak van kindermishandeling
           

   Mw. drs. L.F. de Jong, secretaris
   Beleidsmedewerker NVO

   Mw. P. Dankbaar, penningmeester

   Drs. K. Kooijman, lid
Specialist m.b.t. preventie en aanpak van kindermishandeling, werkzaam bij het NJi

   Mw. prof. dr. F. Lamers-Winkelman, lid
Bijzonder hoogleraar Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling
Voormalig co÷rdinator van het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum Haarlem

   drs. H. B. H. Rensen, lid
Jeugdarts GG&GD Utrecht

   Mw. prof. dr. C. Finkenauer
   Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen: Jeugdstudies

 
Adviseurs

   Mw. mr. H. van Zenderen, notaris te Utrecht

   Prof. dr. H.E.M. Baartman, em. hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling